Update handhaving VvE Gouwe Park

T.a.v. VVE Gouwe Park,

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is bezig met de handhaving van de eisen uit het beeldkwaliteitsplan op het Gouwe Park. De ondernemers van Gouwe Park zijn hierover in mei 2020 uitgebreid geïnformeerd. Dit bericht is bedoeld om de ondernemers te informeren over de voortgang van het handhavingstraject.

Wat is het belang van handhaving op het beeldkwaliteitsplan?
Met het beeldkwaliteitsplan zorgen we voor het behoud van een hoogwaardig, duurzaam en representatief Gouwe Park. Met de handhaving van het beeldkwaliteitplan wil het Bedrijvenschap de kwaliteit en de ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein waarborgen.

Waarop ziet de handhaving?
Het Bedrijvenschap Regio Gouda is in 2020 gestart met de handhaving van het beeldkwaliteitplan op het Gouwe Park. Periodiek wordt een schouw gehouden van de overtredingen. Het handhavingstraject richt zich op dit moment op de volgende elementen:

– Gebruik van de drie meter zone;
– Reclame-uitingen en;
– Opslag en/of illegale bouwsels op het buitenterrein.

Deze elementen uit het beeldkwaliteitsplan bepalen in belangrijke mate de beeldkwaliteit op het Gouwe Park.

Overzicht aantal situaties
Inmiddels zijn diverse controles uitgevoerd en ondernemers aangeschreven met het verzoek de geconstateerde overtredingen op te heffen.

In totaal zijn 85 overtredingen geconstateerd, naar aanleiding waarvan de betreffende ondernemers zijn aangeschreven. Van deze 85 aanschrijvingen zijn inmiddels 21 overtredingen opgeheven. Hiervan zien 11 gevallen op de inrichting van de groenstrook, 7 gevallen op de reclame-uiting en 1 geval betreft illegale opslag/bouwsels. Daarnaast waren er ook veel vragen over de toepassing van de eisen uit het beeldkwaliteitplan. In onderling overleg zijn hierover goede afspraken gemaakt en vastgelegd. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe vlaggenmasten of de inrichting van de driemeter zone bij een nieuw perceel.

Van de 64 openstaande dossiers gaat het in 36 gevallen om de inrichting van de driemeter zone, in 16 gevallen om reclame-uitingen en in 12 gevallen om opslag/illegale bouwsels op het buitenterrein. Van de 64 openstaande dossiers zijn we inmiddels met 28 ondernemers in overleg om tot een oplossing te komen. In 17 gevallen moet er nog een eerste aanschrijving worden verzonden, het gaat hierbij om nieuwe gevallen bij bedrijven die bijvoorbeeld net zijn gevestigd op het Gouwe Park en bij de realisatie onvoldoende oog hebben gehad voor de eisen uit het beeldkwaliteitplan. Bij de resterende 19 gevallen is er (nog) geen zicht op een oplossing. De betreffende ondernemers worden binnenkort voor de tweede of derde keer aangeschreven en voor zover nodig in gebreke gesteld. Het Bedrijvenschap vertrouwt er echter op dat het zover niet zal komen en in onderling overleg een oplossing kan worden gevonden.

Opvallend is dat relatief veel nieuwe bedrijven op het Gouwe Park in strijd handelen met de eisen uit het beeldkwaliteitplan. Het Bedrijvenschap Regio Gouda roept ondernemers op zich aan het beeldkwaliteitsplan te houden en bij twijfel over de duiding van de regels contact met het Bedrijvenschap op te nemen. Samen zorgen we er immers voor dat de ruimtelijke kwaliteit op het Gouwe Park in stand blijft.

Vervolg handhaving
De laatste schouw dateert van 24 september 2021. Van de geconstateerde overtredingen worden de betreffende ondernemers eind 2021/begin 2022 afzonderlijk geïnformeerd.

Telefonisch spreekuur
Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn of behoefte bestaan aan een toelichting dan is Simone Trouwborst, jurist handhaving beeldkwaliteitplan, elke vrijdag beschikbaar. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-26544320.

Samen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het Gouwe Park wordt gehandhaafd.