Groot onderhoud Coenecoopbrug oktober 2022

De Coenecoopbrug is een van de belangrijke verbindingen over de Gouwe tussen Waddinxveen en Gouda. Het is een drukke verkeersader in de regio en voor de binnenvaart dé route Rotterdam – Amsterdam.

We willen dat de brug altijd veilig is. Voor de auto’s, vrachtwagens, bussen en fietsers die over de bruggen rijden. Maar ook voor schepen die de brug passeren. We willen dat de regio goed bereikbaar blijft, ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we de brug regelmatig onderhouden. De komende jaren voeren we groot onderhoud aan de Coenecoopbrug uit. Dat gebeurt in 2 fases.

Waarom onderhoud in 2 fases?

In de periode 14 oktober – 31 oktober 2022 voert ProRail onderhoud uit aan de Lage Gouwespoorbrug in Gouda. Dan wordt de vaarweg sowieso gestremd. Om stremmingen voor de scheepvaart zo veel als mogelijk te beperken voert de provincie daarom een deel van haar onderhoud aan de Coenecoopbrug uit tegelijkertijd met deze werkzaamheden van ProRail. We kunnen in deze korte periode niet alle werkzaamheden uitvoeren, maar doen dan zoveel mogelijk werkzaamheden waarbij een vaarwegstremming nodig is, zodat we in de 2e fase minder vaarwegstremmingen nodig hebben. Zo beperken we de overlast.

Planning

Het onderhoud aan de Coenecoopbrug voeren we in twee fases. Uitvoering fase 1 gebeurt in oktober 2022. Uitvoering fase 2 staat gepland voor 2024/2025.

Werktijden fase 1

De werkzaamheden duren van vrijdag 14 oktober 2022 (20.00uur) tot en met maandag 31 oktober 2022 (05.00 uur)

Wat gaat er gebeuren?

In deze fase doet de provincie het onderhoud van het val (beweegbare deel van de brug) en diverse betonreparaties in de bascule kelder (het gebouw waar het draaipunt en een contragewicht van de brug staat). We vernieuwen de bovenste laag van de hoofdrijbaan en het fietspad en repareren en conserveren de stalen delen van de brug

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De vaarweg is volledig gestremd voor beroeps- en recreatievaart. De Coenecoopbrug is in genoemde data en tijden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer wat normaal over de rijbaan rijdt. Dit verkeer wordt omgeleid.

Alleen voetgangers, fietsers, scootmobiles, snor- bromfietsers kunnen met gepaste snelheid over de brug heen onder begeleiding van verkeersregelaars. Het kaartje met omleidingsroutes en de laatste updates vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. Kijk op www.zuid-holland.nl/coenecoopbrug

Vragen of contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden aan de Coenecoopbrug? Dan kunt u terecht bij het Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland. Stuur uw e-mail naar zuidholland@pzh.nl of bel 070 441 6611. Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

21-1999-900v1-coenecoopbrug-jj

 

Brief brandweer: sleutelbuissysteem vervalt per augustus 2022

Op 22 december 2021 heeft de brandweer Hollands Midden een brief verstuurd aan alle ondernemers die voor hun gebouw een brandmeldinstallatie hebben met een rechtstreekse doormelding via het Openbaar Meld Systeem (OMS) naar de meldkamer brandweer. Ter informatie treft u in de bijlage de brief aan.

Heeft u deze brief ook ontvangen? Of heeft uw gebouw een brandmeldinstallatie met een rechtstreekse doormelding via het OMS naar de meldkamer van de brandweer en maakt u gebruik van een sleutelbuissysteem?

De brandweer zal de sleutelbuizen nog blijven gebruiken tot en met 31 augustus 2022. Daarna wordt er geen gebruik meer gemaakt van de brandweersleutelbuis. Dat betekent dat u een andere, alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer dient te realiseren vóór 31 augustus 2022. In de bijgaande brief zijn door de brandweer de alternatieven aangegeven.

Brandweersleutelbuis schuifpoort hoofdentree

Afgelopen week heeft de VvE Gouwe Park deze brief via de brandweer ontvangen i.v.m. de brandweersleutelbuis die is geplaatst in de schuifpoort ter hoogte van de hoofdentree. De VvE Gouwe Park zal zo spoedig mogelijk een alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer realiseren, zodat het bedrijventerrein in geval van calamiteiten toegankelijk blijft voor de brandweer.

https://vvegouwepark.nl/wp-content/uploads/2022/07/Brief-brandweer-sleutelbuissysteem-vervalt-OMS-gouda-2021-12-22-versie-1.0.pdf

 

Jaarlijkse schouw

Op donderdag 30 juni van 13.30 tot 15.30 uur vindt de jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein plaats. Tijdens deze schouw worden door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen verbeterpunten in het kader van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein geïnventariseerd. Ook wordt in beeld gebracht welke verbeteringen geconstateerd zijn sinds de schouw van vorig jaar.

Hebt u aandachtspunten gesignaleerd? Of wilt u deelnemen aan deze schouw? Geef het door aan de parkmanager.

 

Vooraankondiging Leden- en ondernemersbijeenkomst 19 mei 2022

Geachte ondernemers Gouwe Park,

Leden- en ondernemersbijeenkomst

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Gouwe Park nodigt u graag uit voor de jaarlijkse leden- en ondernemersbijeenkomst met aansluitend een gezellige BBQ.

Datum: Donderdag 19 mei 2022
locatie: Metacon-Next – Zuidbaan 450
tijdstip: 17.00 – 19.00 uur

Het programma wordt in mei aan u verstuurd. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers ten behoeve van de catering, vragen we u wel zich vooraf even aan te melden.

Ja! Ik kom naar de leden- en ondernemersbijeenkomst: aanmelden»

We zien graag uw reactie tegemoet!