Vooraankondiging leden- en ondernemersbijeenkomst 27 september 2023 (graag aanmelden)

Leden- en ondernemersbijeenkomst

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Gouwe Park nodigt u graag uit voor de jaarlijkse leden- en ondernemersbijeenkomst met aansluitend een hapje en drankje.

datum: woensdag 27 september 2023
locatie: 12GO Biking – Grote Esch 1003 (lunchroom La Musette)
tijdstip: 17.00 – 19.00 uur

Het programma wordt in september aan u verstuurd. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers ten behoeve van de catering, vragen we u zich vooraf aan te melden.

Ja! Ik kom naar de leden- en ondernemersbijeenkomst: aanmelden»

 

 

 

Energiewetgeving: Wetchecker energiebesparing

Tijdens de bijeenkomst energiebesparing van de Omgevingsdienst Midden-Holland op 15 mei jl. is naar voren gekomen dat veel onduidelijkheid heerst bij ondernemers rondom de veranderende Nederlandse en Europese energiewetgeving.

Om de klimaatdoelen te behalen, is energiebesparing heel belangrijk. Bedrijven moeten onder andere voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn en hoe u hierover moet rapporteren aan de overheid.

Ter informatie treft u bijgaand de Wetchecker Flyer aan. Via deze link kunt u de wetchecker invullen: Wetchecker energiebesparing (regelhulpenvoorbedrijven.nl)

Met ingang van 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In de wetchecker wordt hier al rekening mee gehouden. Het overzicht dat u krijgt bevat daarom (deels) verplichtingen die pas gelden als de Omgevingswet van kracht is.

In de wetchecker wordt u om informatie gevraagd. Bereid u zich hier alvast op voor. De volgende informatie wordt gevraagd:

  • Hoeveel werknemers uw organisatie ongeveer in dienst heeft.
  • Wat uw jaarlijkse omzet en balanstotaal ongeveer is.
  • Hoeveel u jaarlijks per locatie ongeveer aan energie gebruikt.
  • Hoe groot de gebruiksoppervlakte van uw gebouw(en) ongeveer is.

Loopt u vast tijdens het invullen van de Wetchecker of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via 088-5450000. U kunt uw vraag ook mailen naar energie@odmh.nl.

Zij helpen u graag!

 

 

 

Groene Gezonde Bedrijventerreinen: Subsidie Groen Werkt Beter

Speciaal voor bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen in Zuid-Holland is er door de Provincie Zuid-Holland een subsidie beschikbaar gesteld om de werkomgeving te vergroenen. De toenemende klimaatproblematiek zorgt voor hittestress en wateroverlast en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • Fysieke vergroening van uw terrein
  • Het plaatsen van inrichtingselementen op uw terrein (zoals paden of een bankje)
  • Kennisvergroting

Als bedrijf is het mogelijk om een bedrag tot € 5.000,- aan te vragen (t/m 1 februari 2024) om een natuurlijke werkomgeving in te richten.

Voor meer informatie over deze subsidie en tips om uw terrein te vergroenen zie: www.zelfdoeninzh.nl

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Leonie van der Geest via info@degroenemotorzh.nl of 06-13142511.