BEELDKWALITEIT

Beeldkwaliteit

Hoogwaardige visuele kwaliteit

In Gouwe Park spelen water en groen een belangrijke rol. Het landschap van de Zuidplaspolder met lange, smalle sloten en bredere tochten was de basis voor de vormgeving van het Gouwe Park. Langs bijna alle bedrijfsstraten liggen sloten, uitmondend in de brede tocht. Gouwe Park past zo perfect in het ruimtelijke beeld van het landschap. Het contrast tussen het natuurlijke groen, het water, de wegen en bedrijfsgouwen geeft Gouwe Park een uniek karakter.

Beeldkwaliteitplan

Om dat karakter in stand te houden is er een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beschrijft in grote lijnen de gewenste kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van Gouwe Park. Voor ontwerpers en (toekomstige) eigenaren van terreinen en gebouwen op het bedrijventerrein is het een praktisch hulpmiddel. In het beeldkwaliteitplan staan eisen, richtlijnen en adviezen over gebouwen, inrichting van bedrijfspercelen en de inrichting van de openbare ruimte. Met deze kwaliteitseisen zorgen we samen voor een hoogwaardig, duurzaam en representatief Gouwe Park.

Kijk hier voor het beeldkwaliteitplan.

Samen voor kwaliteit op Gouwe Park; handhaven

Namens het Bedrijvenschap Regio Gouda is Simone Trouwborst aangesteld om het beeldkwaliteitplan voor het bedrijventerrein Gouwe Park te verduidelijken en op de eisen uit het beeldkwaliteitplan te handhaven. Na een schouw op het bedrijventerrein is namelijk gebleken dat veel percelen niet meer voldoen aan deze eisen uit het beeldkwaliteitplan. De ondernemers hebben hier echter wel voor getekend bij de koop of huur van hun perceel. Er is daarom namens het Bedrijvenschap een samenvatting opgesteld van dit beeldkwaliteitplan en hiermee worden de veel geconstateerde overtredingen verduidelijkt.

Samen zorgen we ervoor dat Gouwe Park blijft voldoen aan de eisen uit het beeldkwaliteitplan.

Kijk hier voor de samenvatting beeldkwaliteitplan

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan contact worden opgenomen met Bedrijvenschap Regio Gouda via Simone Trouwborst, te bereiken op vrijdag tijdens kantooruren op 06-26544320 of u kunt een e-mail sturen naar beeldkwaliteitplan.GP@gouda.nl.

© 2021 Auteursrecht - VvE Gouwe Park | Design door Studio Carpe Diem