PARKEERVERBOD

Parkeerverbod openbaar gebied

Voor het bedrijventerrein Gouwe Park is een parkeerverbod ingesteld en is het niet toegestaan te parkeren op de openbare wegen. Parkeren is alleen toegestaan op eigen terrein. Het is dus ook niet toegestaan om te parkeren op het trottoir en in de berm.

De VvE Gouwe Park ontvangt regelmatig meldingen m.b.t. overlast door foutparkeerders en snelheidsovertredingen. Ook tijdens de jaarlijkse schouw worden foutparkeerders gesignaleerd. Aangezien de wegen op Gouwe Park niet voor parkeren zijn ingericht, leidt dit tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties.

Binnen het samenwerkingsverband Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt gewerkt aan een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein. De afgelopen jaren zijn door gemeente, politie en VvE Gouwe Park diverse maatregelen genomen om de parkeeroverlast en snelheidsovertredingen op Gouwe Park aan te pakken.

Door de politie en Boa’s worden regelmatig handhaving controles op het bedrijventerrein uitgevoerd.
Indien voertuigen of opleggers op de openbare weg geparkeerd staan, kunt u ook zelf kentekens doorgeven aan de politie via 0900-8844.

Vriendelijk verzoek om uw medewerkers, bezoekers en leveranciers te informeren over het parkeerverbod en naleving hiervan te stimuleren.

Samen werken we aan een veilig en bereikbaar bedrijventerrein!

© 2021 Auteursrecht - VvE Gouwe Park | Design door Studio Carpe Diem