Beeldkwaliteitplan samen voor kwaliteit op Gouwe Park

 Voor het bedrijventerrein Gouwe Park is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit plan is opgesteld om de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein te waarborgen. Met deze kwaliteitseisen zorgen we samen voor een hoogwaardig, duurzaam en representatief Gouwe Park. Bij de aankoop van de grond heeft de koper verklaard kennis te hebben genomen van en te zullen voldoen aan het bestemmingsplan Gouwe Park en de aanvullende eisen uit het beeldkwaliteitplan.1 Het beeldkwaliteitplan kent zowel regels die betrekking hebben op de inrichting van de kavel als op het ontwerp van het bedrijfsgebouw. Het beeldkwaliteitplan is ook van toepassing op de periode na de bouw, de beheerfase. 

Bekijk hier het kwaliteitsplan.