BIZ / BIZ Resultaten 2015 – 2019

BIZ Resultaten 2015-2019

Alle plannen uit het BIZ-plan 2015-2019 zijn gerealiseerd. Wat hebben we bereikt?


Schoon-heel-veilig

 • Modernisering en uitbreiding van het camerabewakingssysteem naar 53 camera’s
 • Beelden worden live uitgekeken door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf
 • Aanmelding project ‘camera in beeld’ voor: gebruik van camerabeelden door politie
 • Succesvolle en verbeterde samenwerking KVO convenantpartners
 • 5e KVO certificaat behaald voor Charloisse Poort
 • Verbeterde uitstraling door jaarlijkse schouw over het
 • Korte lijnen met de wijkagent voor ondernemers
 • Opstart WhatsApp Alert groep Charloisse Poort
 • Aanpak overlast hangjongeren
 • Veiligheidspluim 2018 ontvangen van gemeente voor Charloisse Poort
 • Toename van het aantal AED locaties op het bedrijventerrein
 • Toekenning van cofinanciering t.b.v. camerabewaking en reiniging geluidswand

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 • Opheffing éénrichtingsverkeer Aploniastraat en verbeterde parkeersituatie
 • Aanleg fietssuggestiestroken
 • Nieuwe bushalte ter hoogte van rotonde Zuiderparkweg
 • Instelling stopverbod zuidzijde Driemanssteeweg
 • Aanpak overlast parkeren en overnachten vrachtwagens
 • Aanpak lekkage Groene Verbinding door gemeente
 • Geen overlast/gevaar meer door straatracers
 • Snelheidscontrole door politie op Driemanssteeweg
 • Verbetering doorstroming Driemansteeweg richting A15
 • Lobby gemeente Rotterdam voor aanleg separaat fietspad langs Driemanssteeweg.
 • Snelheidsmaatregel: stickers 50 km op lantaarnpalen

Uitstraling

 • Overleg met gemeente over voortgang sloop/nieuwbouw projecten
 • Groene Verbinding is door de gemeente schoongemaakt
 • Verbetering groenonderhoud openbaar gebied
 • Vernieuwde opdruk informatiepaneel hoofdentree bedrijventerrein
 • Aanpak zwerfvuil in samenwerking met McDonalds en zorgboerderij Vier heren
 • Schoonmaak geluidschermen Driemanssteeweg: groene aanslag is verwijderd

© 2021 Auteursrecht - VvE Gouwe Park | Design door Studio Carpe Diem