Brief brandweer: sleutelbuissysteem vervalt per augustus 2022

Op 22 december 2021 heeft de brandweer Hollands Midden een brief verstuurd aan alle ondernemers die voor hun gebouw een brandmeldinstallatie hebben met een rechtstreekse doormelding via het Openbaar Meld Systeem (OMS) naar de meldkamer brandweer. Ter informatie treft u in de bijlage de brief aan.

Heeft u deze brief ook ontvangen? Of heeft uw gebouw een brandmeldinstallatie met een rechtstreekse doormelding via het OMS naar de meldkamer van de brandweer en maakt u gebruik van een sleutelbuissysteem?

De brandweer zal de sleutelbuizen nog blijven gebruiken tot en met 31 augustus 2022. Daarna wordt er geen gebruik meer gemaakt van de brandweersleutelbuis. Dat betekent dat u een andere, alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer dient te realiseren vóór 31 augustus 2022. In de bijgaande brief zijn door de brandweer de alternatieven aangegeven.

Brandweersleutelbuis schuifpoort hoofdentree

Afgelopen week heeft de VvE Gouwe Park deze brief via de brandweer ontvangen i.v.m. de brandweersleutelbuis die is geplaatst in de schuifpoort ter hoogte van de hoofdentree. De VvE Gouwe Park zal zo spoedig mogelijk een alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer realiseren, zodat het bedrijventerrein in geval van calamiteiten toegankelijk blijft voor de brandweer.

https://vvegouwepark.nl/wp-content/uploads/2022/07/Brief-brandweer-sleutelbuissysteem-vervalt-OMS-gouda-2021-12-22-versie-1.0.pdf