Collectieve subsidie verduurzaming bedrijven Gouwe Park: 20% retour energiebesparende maatregelen (meld u aan)

Collectieve subsidie verduurzaming van bedrijven
Het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH, initiatief vanuit duurzaamheidsplatforms en gemeentes) is bezig ondernemers op bedrijventerrein Gouwe Park te verzamelen om collectief subsidie aan te vragen voor de verduurzaming van hun bedrijven.

Deze subsidie geeft 20% retour op alle energiebesparende maatregelen en op energieopwekking zoals met zonnepanelen. Meld je ook aan via info@seb-mh.nl.

Om de subsidie van de provincie (link) te krijgen is commitment nodig van minimaal 5 bedrijven op één bedrijventerrein. Tijdens de ondernemersbijeenkomst van de VvE Gouwe Park op 27 september jl. hebben al 3 bedrijven op Gouwe Park interesse getoond. Als jij ook van plan bent om binnenkort te verduurzamen, is het dus voordelig om je bij deze groep aan te sluiten.

Businesscase

SEB-MH helpt de ondernemers van Gouwe Park – namens de VvE Gouwe Park en de gemeente Zuidplas – op weg de maatregelen te inventariseren en de subsidie aan te vragen. We maken ook een businesscase voor elk bedrijf dat meedoet en zorgen voor een intentieverklaring (commitment) van gemeente, VvE Gouwe Park en deelnemende bedrijven. Dit doen we vrijblijvend en kosteloos.

Aanmelden

Wil je meer weten of je gelijk aanmelden? Mail naar info@seb-mh.nl. Je kunt ook gelijk doorgeven welke verduurzamingsmaatregelen je wilt uitvoeren. Denk aan zonnepanelen, isolatie, optimalisatie van installaties of het vervangen van oude verlichting door ledlampen. SEB-MH maakt de businesscase op basis van uw offertes.

 

 

 

Vooraankondiging leden- en ondernemersbijeenkomst 27 september 2023 (graag aanmelden)

Leden- en ondernemersbijeenkomst

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Gouwe Park nodigt u graag uit voor de jaarlijkse leden- en ondernemersbijeenkomst met aansluitend een hapje en drankje.

datum: woensdag 27 september 2023
locatie: 12GO Biking – Grote Esch 1003 (lunchroom La Musette)
tijdstip: 17.00 – 19.00 uur

Het programma wordt in september aan u verstuurd. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers ten behoeve van de catering, vragen we u zich vooraf aan te melden.

Ja! Ik kom naar de leden- en ondernemersbijeenkomst: aanmelden»

 

 

 

Energiewetgeving: Wetchecker energiebesparing

Tijdens de bijeenkomst energiebesparing van de Omgevingsdienst Midden-Holland op 15 mei jl. is naar voren gekomen dat veel onduidelijkheid heerst bij ondernemers rondom de veranderende Nederlandse en Europese energiewetgeving.

Om de klimaatdoelen te behalen, is energiebesparing heel belangrijk. Bedrijven moeten onder andere voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn en hoe u hierover moet rapporteren aan de overheid.

Ter informatie treft u bijgaand de Wetchecker Flyer aan. Via deze link kunt u de wetchecker invullen: Wetchecker energiebesparing (regelhulpenvoorbedrijven.nl)

Met ingang van 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In de wetchecker wordt hier al rekening mee gehouden. Het overzicht dat u krijgt bevat daarom (deels) verplichtingen die pas gelden als de Omgevingswet van kracht is.

In de wetchecker wordt u om informatie gevraagd. Bereid u zich hier alvast op voor. De volgende informatie wordt gevraagd:

  • Hoeveel werknemers uw organisatie ongeveer in dienst heeft.
  • Wat uw jaarlijkse omzet en balanstotaal ongeveer is.
  • Hoeveel u jaarlijks per locatie ongeveer aan energie gebruikt.
  • Hoe groot de gebruiksoppervlakte van uw gebouw(en) ongeveer is.

Loopt u vast tijdens het invullen van de Wetchecker of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via 088-5450000. U kunt uw vraag ook mailen naar energie@odmh.nl.

Zij helpen u graag!

 

 

 

Groene Gezonde Bedrijventerreinen: Subsidie Groen Werkt Beter

Speciaal voor bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen in Zuid-Holland is er door de Provincie Zuid-Holland een subsidie beschikbaar gesteld om de werkomgeving te vergroenen. De toenemende klimaatproblematiek zorgt voor hittestress en wateroverlast en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • Fysieke vergroening van uw terrein
  • Het plaatsen van inrichtingselementen op uw terrein (zoals paden of een bankje)
  • Kennisvergroting

Als bedrijf is het mogelijk om een bedrag tot € 5.000,- aan te vragen (t/m 1 februari 2024) om een natuurlijke werkomgeving in te richten.

Voor meer informatie over deze subsidie en tips om uw terrein te vergroenen zie: www.zelfdoeninzh.nl

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Leonie van der Geest via info@degroenemotorzh.nl of 06-13142511.

 

 

 

Uitnodiging Informatieavond 22 juni 2023 Middengebied – Bedrijventerreinen

Op donderdag 22 juni 2023 organiseren wij een informatieavond over de twee nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in het Middengebied in Dorpshuis Swanla te Zevenhuizen. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. Tijdens deze informatieavond praten we u graag bij over de laatste stand van zaken, kunnen er vragen gesteld worden en kan er ook van gedachten worden gewisseld.

De avond start met een interview met wethouder Jan Willem Schuurman. Marco van Lente, Opgavemanager, vertelt u vervolgens meer over de huidige stand van zaken, het proces en de planning. Daarna vertelt Maaike Kuipers, beleidsmedewerker Economie, u meer over de uitgangspunten van het bestemmingsplan en de uitgiftevoorwaarden voor de twee bedrijventerreinen.

Na een korte pauze gaan we in groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen en de uitgangspunten aan te scherpen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen, delen van goede ideeën en het uiten van eventuele zorgen.

Programma

19.00 – 19:25 uur Inloop

19.30 – 19.35 uur Welkomst door de dagvoorzitter Marion van der Voort

19.35 – 19.40 uur Interview met wethouder Jan Willem door Marion van der Voort

19.40 – 19:45 uur Stand van zaken door Marco van Lente, Opgavenmanager en mogelijkheid om vragen te stellen.

19:45 – 20:15 uur Ontwikkeling twee bedrijventerreinen door Maaike Kuipers

20.15 – 21:15 uur In groepen uiteen om met elkaar te praten en van gedachten te wisselen over o.a. bestemmingsplan uitgangspunten en concept uitgiftevoorwaarden.

21:15 – 21:30 uur Algemene vragenronde – dagvoorzitter sluit af

21:30 – 22:00 uur Afsluitende borrel en gelegenheid tot napraten.

Aanmelden voor de informatieavond*

Deze informatieavond over de twee nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in het Middengebied is voor alle ondernemers van gemeente Zuidplas en omgeving. De informatieavond wordt gehouden In Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen op donderdagavond 22 juni 2023. De inloop start om 19:00, het programma start om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 21.30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk. U kunt dat doen via de volgende link https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bijeenkomst-bedrijventerreinen-middengebied-637939071937 . U kunt zich aanmelden tot en met maandag 19 juni 2023.

Adres: Dorpshuis Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen

*Tijdens de bijeenkomst kan er niet live digitaal meegekeken worden.

 

 

 

Uitnodiging ODMH energiebesparing bij bedrijven maandag 15 mei 11.45-13.30 uur

De ODMH (Team energiebesparing) nodigt jullie uit om op maandag 15 mei tussen 11:45 en 13:30 op het parkeerterrein van 12Go-Biking (Grote Esch 1005, Moordrecht) een patatje te nuttigen.

Het energieteam van de ODMH wil in gesprek met jullie over het onderwerp ‘energiebesparing bij bedrijven’ onder het genot van een patatje, een snack en een drankje. Tijdens het gesprek worden vragen van de ondernemer beantwoord. Ook wordt energieadvies gegeven over onder andere energiebesparing, subsidieregelingen, label C plicht voor kantoren, mobiliteit en de komende wijzigingen van de informatieplicht.

Daarnaast mogen de bedrijven ook buiten het onderwerp ‘energie’ tips en tops geven over het gehele industrieterrein (bijv. verkeersveiligheid, bereikbaarheid, samenwerking, etc.).

Door de veranderende energiewetgeving en hoge energieprijzen kan het voor bedrijven ingewikkeld zijn om keuzes te maken met betrekking tot het onderwerp energie. Dit geldt zeker voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van ten minste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Voor deze bedrijven gelden wettelijke verplichtingen.

Wilt u langskomen onder het genot van een hapje en een drankje, stuur dan een mail naar energie@odmh.nl, zodat jullie 3 vouchers ontvangen. Wees er op tijd bij, er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Tot maandag!

Save the date! Bijeenkomst Bedrijventerreinen in het Middengebied

Op donderdag 22 juni 2023 organiseert de gemeente Zuidplas een bijeenkomst Bedrijventerreinen Middengebied.

Klik op de volgende link voor meer informatie en noteer 22 juni alvast in uw agenda!

Save the Date Bedrijventerreinenbijeenkomst Zuidplas_22_juni2023

Save the date! Veiligheidsconferentie 2023

Op donderdag 9 februari 2023 zal er een veiligheidsconferentie plaatsvinden in het gemeentehuis. De conferentie staat in het teken van het Integraal Veiligheidsplan, dat we in 2023 willen vaststellen.

Datum: 9 februari 2023 17.00 – 22.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Zuidplas
Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel

Vanaf 17.00 uur bent u welkom en is er een dinerbuffet. We starten met een gezamenlijk programma onder leiding van Ewout Genemans. Jeroen van den Broek zal vertellen over straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit.

Na dit gezamenlijke gedeelte gaan we graag met u, maatschappelijke instellingen, inwoners en ondernemers in gesprek. In deelsessies willen we praten over welke prioriteiten belangrijk zijn voor het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026.

De deelsessies hebben als onderwerp “Cybercrime en maatschappelijk ongenoegen”, “Jeugd en Zorg” en “Ondermijning”.

Na een gezamenlijke terugkoppeling zal rond 21.30 uur de netwerkborrel starten.

Meer informatie over het programma en inschrijving volgt nog.

Noteer 9 februari alvast in uw agenda!

 

 

Groot onderhoud Coenecoopbrug oktober 2022

De Coenecoopbrug is een van de belangrijke verbindingen over de Gouwe tussen Waddinxveen en Gouda. Het is een drukke verkeersader in de regio en voor de binnenvaart dé route Rotterdam – Amsterdam.

We willen dat de brug altijd veilig is. Voor de auto’s, vrachtwagens, bussen en fietsers die over de bruggen rijden. Maar ook voor schepen die de brug passeren. We willen dat de regio goed bereikbaar blijft, ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we de brug regelmatig onderhouden. De komende jaren voeren we groot onderhoud aan de Coenecoopbrug uit. Dat gebeurt in 2 fases.

Waarom onderhoud in 2 fases?

In de periode 14 oktober – 31 oktober 2022 voert ProRail onderhoud uit aan de Lage Gouwespoorbrug in Gouda. Dan wordt de vaarweg sowieso gestremd. Om stremmingen voor de scheepvaart zo veel als mogelijk te beperken voert de provincie daarom een deel van haar onderhoud aan de Coenecoopbrug uit tegelijkertijd met deze werkzaamheden van ProRail. We kunnen in deze korte periode niet alle werkzaamheden uitvoeren, maar doen dan zoveel mogelijk werkzaamheden waarbij een vaarwegstremming nodig is, zodat we in de 2e fase minder vaarwegstremmingen nodig hebben. Zo beperken we de overlast.

Planning

Het onderhoud aan de Coenecoopbrug voeren we in twee fases. Uitvoering fase 1 gebeurt in oktober 2022. Uitvoering fase 2 staat gepland voor 2024/2025.

Werktijden fase 1

De werkzaamheden duren van vrijdag 14 oktober 2022 (20.00uur) tot en met maandag 31 oktober 2022 (05.00 uur)

Wat gaat er gebeuren?

In deze fase doet de provincie het onderhoud van het val (beweegbare deel van de brug) en diverse betonreparaties in de bascule kelder (het gebouw waar het draaipunt en een contragewicht van de brug staat). We vernieuwen de bovenste laag van de hoofdrijbaan en het fietspad en repareren en conserveren de stalen delen van de brug

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De vaarweg is volledig gestremd voor beroeps- en recreatievaart. De Coenecoopbrug is in genoemde data en tijden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer wat normaal over de rijbaan rijdt. Dit verkeer wordt omgeleid.

Alleen voetgangers, fietsers, scootmobiles, snor- bromfietsers kunnen met gepaste snelheid over de brug heen onder begeleiding van verkeersregelaars. Het kaartje met omleidingsroutes en de laatste updates vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. Kijk op www.zuid-holland.nl/coenecoopbrug

Vragen of contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden aan de Coenecoopbrug? Dan kunt u terecht bij het Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland. Stuur uw e-mail naar zuidholland@pzh.nl of bel 070 441 6611. Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

21-1999-900v1-coenecoopbrug-jj

 

Brief brandweer: sleutelbuissysteem vervalt per augustus 2022

Op 22 december 2021 heeft de brandweer Hollands Midden een brief verstuurd aan alle ondernemers die voor hun gebouw een brandmeldinstallatie hebben met een rechtstreekse doormelding via het Openbaar Meld Systeem (OMS) naar de meldkamer brandweer. Ter informatie treft u in de bijlage de brief aan.

Heeft u deze brief ook ontvangen? Of heeft uw gebouw een brandmeldinstallatie met een rechtstreekse doormelding via het OMS naar de meldkamer van de brandweer en maakt u gebruik van een sleutelbuissysteem?

De brandweer zal de sleutelbuizen nog blijven gebruiken tot en met 31 augustus 2022. Daarna wordt er geen gebruik meer gemaakt van de brandweersleutelbuis. Dat betekent dat u een andere, alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer dient te realiseren vóór 31 augustus 2022. In de bijgaande brief zijn door de brandweer de alternatieven aangegeven.

Brandweersleutelbuis schuifpoort hoofdentree

Afgelopen week heeft de VvE Gouwe Park deze brief via de brandweer ontvangen i.v.m. de brandweersleutelbuis die is geplaatst in de schuifpoort ter hoogte van de hoofdentree. De VvE Gouwe Park zal zo spoedig mogelijk een alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer realiseren, zodat het bedrijventerrein in geval van calamiteiten toegankelijk blijft voor de brandweer.

https://vvegouwepark.nl/wp-content/uploads/2022/07/Brief-brandweer-sleutelbuissysteem-vervalt-OMS-gouda-2021-12-22-versie-1.0.pdf