Energiewetgeving: Wetchecker energiebesparing

Tijdens de bijeenkomst energiebesparing van de Omgevingsdienst Midden-Holland op 15 mei jl. is naar voren gekomen dat veel onduidelijkheid heerst bij ondernemers rondom de veranderende Nederlandse en Europese energiewetgeving.

Om de klimaatdoelen te behalen, is energiebesparing heel belangrijk. Bedrijven moeten onder andere voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn en hoe u hierover moet rapporteren aan de overheid.

Ter informatie treft u bijgaand de Wetchecker Flyer aan. Via deze link kunt u de wetchecker invullen: Wetchecker energiebesparing (regelhulpenvoorbedrijven.nl)

Met ingang van 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In de wetchecker wordt hier al rekening mee gehouden. Het overzicht dat u krijgt bevat daarom (deels) verplichtingen die pas gelden als de Omgevingswet van kracht is.

In de wetchecker wordt u om informatie gevraagd. Bereid u zich hier alvast op voor. De volgende informatie wordt gevraagd:

  • Hoeveel werknemers uw organisatie ongeveer in dienst heeft.
  • Wat uw jaarlijkse omzet en balanstotaal ongeveer is.
  • Hoeveel u jaarlijks per locatie ongeveer aan energie gebruikt.
  • Hoe groot de gebruiksoppervlakte van uw gebouw(en) ongeveer is.

Loopt u vast tijdens het invullen van de Wetchecker of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via 088-5450000. U kunt uw vraag ook mailen naar energie@odmh.nl.

Zij helpen u graag!