MELDPUNT

Onderstaand treft u de belangrijkste telefoonnummers en websites aan, waar u met uw vragen, klachten en meldingen terecht kunt.

Meldkaart voor ondernemers

Voor de ondernemers op Gouwe Park is een meldkaart opgesteld waarop belangrijke (digitale) meldpunten zijn vermeld. Tevens kunt u in de burenbellijst de gegevens van uw naaste buren noteren, zodat u uw collega-ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties! De meldkaart kunt u hier bekijken. Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Brandweer, Politie en Ambulance

 • algemeen alarmnummer 112
 • voor meer informatie: www.112.nl

Aangifte Politie

De politie adviseert ondernemers op Gouwe Park altijd aangifte te doen van incidenten zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, graffiti, vernielingen, berovingen, verdachte situaties etc. Vermeld bij uw aangifte tevens dat op Gouwe Park camerabewaking aanwezig is. Meten is weten! Hierop kan het actieplan Veilig Ondernemen worden afgestemd.

 • niet spoedeisende zaken: 0900-8844
 • zelf aangifte doen via internet: www.politie.nl

Wijkagent Gouwe Park

Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de wijkagent van het bedrijventerrein.

 • Martijn Mulders: 06-23565868 / martijn.mulders@politie.nl
 • Bezoekadres: Politie eenheid Den Haag – Bureau Waddinxveen – Limaweg 35 Waddinxveen

Brandweer

Door oplettendheid en waakzaamheid kunnen we met elkaar Gouwe Park brandveilig houden! Wilt u meer advies, neem dan contact op met de afdeling preventie van de brandweer Hollands Midden.

Meld misdaad anoniem

M. is de meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.

Gemeente Zuidplas – meldpunt openbaar gebied

Meldingen op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en/of (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte kunt u melden via het meldpunt openbaar gebied van de gemeente Zuidplas.

 • 0180-330300 (24 uur bereikbaar – na 17.00 uur kunt u een voicemailbericht inspreken dat vrijwel direct wordt afgeluisterd)
 • online via het digitale meldpunt www.zuidplas.nl

Gemeente Zuidplas – gladheidbestrijding openbare wegen

De gladheidbestrijding van de openbare wegen wordt verzorgd door de gemeente Zuidplas. Voor meldingen kunt u contact opnemen met het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Zuidplas (zie meldpunt openbaar gebied).

Let op: voor de gladheidbestrijding van het eigen terrein zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk. Advies: Zorg dat u strooimiddelen op voorraad hebt!

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Het Hoogheemraadschap is voor meldingen van wateroverlast, -tekort en -verontreiniging in, op of aan watergangen 24 uur per dag bereikbaar.

 • spoedeisende meldingen: 010-4537200
 • voor meer info en digitaal meldpunt: info@hhsk.nl

Provincie Zuid-Holland

Meldingen over lekkage van de ringvaartdijk kunt u melden bij de provincie.

 • 070-4416611
 • zuidholland@pzh.nl

Milieudienst overlast en incidenten

U kunt de Omgevingsdienst Midden-Holland bellen voor meldingen over milieuklachten (zoals stank, stof, lawaai of bodemverontreiniging) en milieu-incidenten (zoals asbestbrand of olie op de weg).

 • milieuklachtenlijn 0888-333555 (24 uur per dag bereikbaar)
 • voor info en digitaal meldpunt: www.odmh.nl

Vereniging van Eigenaren Gouwe Park

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur:

Voor meer informatie: www.vvegouwepark.nl

Parkmanager Gouwe Park

Voor vragen over (telefoonregistratie voor) de elektronische schuifpoort, camera bewaking, bewegwijzering, lidmaatschap van de VvE Gouwe Park, Keurmerk Veilig Ondernemen, meldingen of verbeterpunten voor de openbare ruimte kunt u contact opnemen met parkmanager Janneke Both.

Bodegraafse Bewakingsdienst (BBD)

Ondernemers, eigenaren, leveranciers etc. die niet geautoriseerd zijn voor de elektronische schuifpoort kunnen voor toegang tot het terrein buiten openingstijden (ma t/m vr 22.00-5.00 uur / zaterdag en zondag vanaf 18.00 uur) contact opnemen met BBD:

Locaties Automatische Externe Defibrillator (AED)

Een aantal ondernemers op Gouwe Park beschikt over een AED en stelt de AED beschikbaar voor ondernemers op Gouwe Park. De panden zijn voorzien van een AED sticker.

Mijnaansluiting.nl

Mijnaansluiting.nl is een initiatief van verschillende netbeheerders, waterbedrijven en leveranciers van warmte of media en communicatie. U vraagt via deze website eenvoudig uw aansluitingen aan voor:  elektra, gas, water, warmte, kabeldiensten en telecommunicatie.

© 2021 Auteursrecht - VvE Gouwe Park | Design door Studio Carpe Diem