KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. Het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ (KVO) voor bedrijventerreinen is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten.

In 2008 vond de feestelijke uitreiking van het certificaat en ondertekening van het samenwerkingsconvenant plaats. Ook voor de komende drie jaar is voor het bedrijventerrein Gouwe Park het KVO certificaat wederom behaald!

Gemeente, politie, brandweer, Bedrijvenschap Regio Gouda, MKB Nederland, BBD en VvE Gouwe Park bundelen hun krachten en stelden aan de hand van de veiligheidsenquête onder de ondernemers en de schouw over het terrein een actieplan met maatregelen op. Het actieplan wordt regelmatig bijgesteld en iedere drie jaar wordt opnieuw bekeken of Gouwe Park voldoet aan de eisen van het keurmerk.

Voor de KVO certificatie is onderstaand stappenplan doorlopen:

  • aanvragen van subsidies (o.a. procesbegeleiding door MKB Nederland)
  • formatie werkgroep KVO
  • uitzetten en analyse veiligheidsenquête ondernemers t.b.v. nulmeting terrein
  • veiligheidsschouw over het terrein en opstellen schouwrapport
  • opstellen Plan van Aanpak en veiligheidsmaatregelenmatrix
  • audit en hercertificering KVO

Voor meer informatie over het KVO zie ook de website Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid en het MKB.

Voordelen

Verzekeringsvoordeel:

Nu het keurmerk is toegekend aan het bedrijventerrein, komen ondernemers op Gouwe Park in aanmerking voor korting op verzekeringen. Het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen kunt u hier downloaden. U kunt dit certificaat aan uw verzekeringsmaatschappij overhandigen.

© 2021 Auteursrecht - VvE Gouwe Park | Design door Studio Carpe Diem