PREVENTIE

Met onderstaande preventietips kunnen we met elkaar
Gouwe Park veilig houden.

Schuifpoort: Meerijders voorkomen!

Regelmatig worden “meelifters” bij de schuifpoort gesignaleerd. Dringend verzoek aan alle geregistreerde bezoekers om na aankomst en vertrek achter/voor de schuifpoort te wachten tot de poort weer is gesloten. Hierdoor kan “meeliften” worden voorkomen.

Daarnaast is het ook mogelijk om kentekens van meerijders te noteren en deze door te geven aan de wijkagent. De politie onderneemt vervolgens actie!

Overvalpreventie

Zoals u waarschijnlijk via de media gehoord heeft, vinden er landelijk meer overvallen plaats dan in voorgaande jaren. Gezien het gevaar en de impact die een overval veroorzaakt, heeft de wijkagent een overvalpreventie folder samengesteld.
In deze folder staan een aantal handreikingen en tips die de kans op een overval mogelijk kunnen verkleinen. Tevens bevat deze folder informatie hoe u zou kunnen handelen als er daadwerkelijk een overval heeft plaatsgevonden. Verder verwijzen wij u naar de site van de politie: www.politie.nl.

Download: checklist overval of overval kaart.

Op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) www.hetccv.nl staat een overzicht van maatregelen die ondernemers kunnen nemen om overvallen te voorkomen of de kans daarop te verkleinen. Het gaat hierbij om organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen.

Inbraak/diefstalpreventie

Hieronder treft u een aantal preventietips aan om diefstal of een inbraak te voorkomen:

 • Goed hang – en sluitwerk voorkomt vele gelegen­heidsinbraken.
 • Zorg als dat mogelijk is voor een goed afsluitbaar hek ter afsluiting van uw terrein.
 • Is uw bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw, maak met uw collega-ondernemers dan goede afspraken over het inschakelen van de alarminstallatie.
 • Berg gereedschappen en klimmaterialen (trappen, ladders) goed op om het inbrekers niet makkelijker te maken. Denk hierbij ook aan andere klimmaterialen, zoals containers en pallets.
 • Plaats bewegingsverlichting, zodat de verlichting aangaat bij (ongewenst) bezoek.
 • Plaats interessante zaken zowel overdag als ’s nachts uit het zicht en berg ze eventueel op in een aparte inbraakwerende ruimte.
 • Hanteer een strikt sleutelbeheer en voorkom dat er teveel sleutels om omloop zijn.
 • Wijzig regelmatig de code van de inbraakalarminstallatie.
 • Controleer bij het verlaten van uw bedrijf de afsluitingen en maak bij voorkeur een sluitronde.
 • Merk en registreer uw diefstalgevoelige zaken, zoals gereedschap, steigers, ladders en aanhangwagens. Hierdoor worden uw spullen minder interessant voor diefstal.

Brandveiligheid

Is uw bedrijf wel brandveilig?

Wellicht dat u er niet dagelijks bij stilstaat, maar het kan zeker geen kwaad om uw bedrijf en buitenterrein regelmatig te controleren op onnodige brandrisico’s. U kunt met een aantal maatregelen zelf bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid van uw bedrijf.

Hierbij kunt u denken aan:

 • vrijhouden van nooduitgangen en brandgangen
 • zorgen voor een ontruimingsplan
 • bereikbaarheid voor brandweervoertuigen
 • bereikbaarheid van aanwezige bluswatervoorzieningen
 • frequent onderhoud van blusmiddelen
 • voorkomen van opslag van brandbare goederen langs gevels
 • voorkomen van open (afval-)containers langs gevels
 • vluchten zonder gebruikmaking van losse voorwerpen naar de openbare ruimte

Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kan er in een gebouw toch brand ontstaan. Al snel ontstaat er dan een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten. In het ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken, instructies en tekeningen van vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbo-wet en het Arbo-besluit.

Hoe kunt u een ontruiming aanpakken? Voor meer informatie over alles wat u nodig heeft kunt u hier het ontruimingsplan downloaden of zie www.brandweer.nl.

Aanmelden brandweeroefening

De brandweer organiseert regelmatig oefeningen bij bedrijven. Bekeken wordt of het pand voldoet aan de wensen als het om incidentbestrijding gaat. Bijvoorbeeld of er voldoende bluswater bereikbaar en beschikbaar is om een incident te kunnen bestrijden. Ook kunnen BHV-ers van het bedrijf de procedures in de praktijk toetsen. Geïnteresseerd om deel te nemen aan een brandweeroefening voor uw bedrijf? Voor vragen of aanmelding van uw bedrijf kunt u contact opnemen met afdeling brandveiligheid van de Brandweer Hollands Midden, bereikbaar via 088-2465000 of per e-mail info@vrhm.nl.

Samenwerking AED

In het kader van veilig ondernemen wordt geïnventariseerd welke bedrijven op het bedrijventerrein een Automatische Externe Defibrillator (AED) in hun pand hebben geïnstalleerd, zodat in geval van levensbedreigende hartritme- stoornissen door samenwerking snel actie ondernomen kan worden. AED is een computergestuurd toestel dat in staat is levensbedreigende hartritmestoornissen op te sporen, te analyseren en eventueel te behandelen door middel van een elektroshock. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. De AED mag alleen gebruikt worden door gecertificeerde bedrijfshulpverleners. Ondernemers die een AED in hun pand hebben geïnstalleerd en bereid zijn tot samenwerking kunnen contact opnemen met parkmanagementorganisatie.

Acquisitiefraude

Op de website van de Kamer van Koophandel en het MKB Nederland treft u meer informatie en tips aan over acquisitiefraude.

Voor klachten en meldingen over acquisitiefraude, advertenties en spookfacturen kunt u terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude en Fraudehelpdesk. Deze steunpunten geven advies en kunnen ook juridische hulp bieden.


Informatie

Op de website van de Kamer van Koophandel en het MKB Nederland treft u meer informatie en tips aan over acquisitiefraude.
Voor klachten en meldingen over acquisitiefraude, advertenties en spookfacturen kunt u terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude en Fraudehelpdesk. Deze steunpunten geven advies en kunnen ook juridische hulp bieden.

Meer tips?

Voor meer preventietips verwijzen wij u naar de preventiekaart van Interpolis, boordevol preventietips voor in en om uw bedrijf!

© 2021 Auteursrecht - VvE Gouwe Park | Design door Studio Carpe Diem