Vereniging van Eigenaren Gouwe Park

Vereniging van Eigenaren

De eigenaren op Gouwe Park hebben zich verenigd in de Vereniging van Eigenaren “Gouwe Park” om zo de kwaliteit van het bedrijventerrein te bewaken. De vereniging heeft ten doel Gouwe Park op een duurzame wijze te laten beheren en behartigt de belangen van de leden. Het bestuur van de vereniging is gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de eigenaren. De vereniging is opdrachtgever van de parkmanagementorganisatie die het parkmanagement feitelijk uitvoert.

Lidmaatschap

Gouwe Park is het eerste bedrijventerrein in Gouda e.o. waar parkmanagement verplicht wordt toegepast. Parkmanagement is op initiatief van het Bedrijvenschap Regio Gouda ontwikkeld. De grondeigenaren worden vanuit de verplichting in de koopakte automatisch lid van de vereniging. Ieder lid is verplicht het basispakket van diensten, dat via de vereniging wordt aangeboden, af te nemen. Naast een éénmalige startbijdrage betalen de leden een jaarlijkse contributie. De vereniging stelt elk jaar het gewenste kwaliteitsniveau en de hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast, die op basis van de in de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting berekend is. In deze vereniging heeft elke eigenaar stemrecht (op basis van het aantal m² grondoppervlak).

© 2021 Auteursrecht - VvE Gouwe Park | Design door Studio Carpe Diem